Rubiks kub – del 1, nästan de två första lagren

Jag tycker att alla nördar borde kunna lösa rubiks kub. Därför lärde jag mig hur man gör för några år sedan – man lär sig några algoritmer (passande nog). Här tänkte jag gå igenom stegen som finns när man ska lösa kuben.

20120927-071642.jpg
Steg 1. Gör ett vitt kors på den vita sidan (den sida som har en vit mittenbit). Korset ska vara konstruerat så att den vit/gröna mitten-kant-biten ligger mot både den vita och den gröna mitten-biten. Och likadant för den vit/blåa, vit/orangea och vit/röda.

20120927-072000.jpg
Steg 2. Placera hörnbitarna på den vita sidan rätt, dvs den vit/blå/röda hörnbiten ska ligga så att den vita sidan är mot den vita sidan, den blå sidan mot den blå sidan och den röda mot den röda sidan. Nu är hela det översta lagret klart! Och nästan hela lager två.

20120927-072044.jpg
Nu börjar vi använda algoritmerna jag pratade om. Nästa del förklarar hur algoritmerna är uppbyggda.

One thought on “Rubiks kub – del 1, nästan de två första lagren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>