Rubiks kub – del 2, algoritmförklaring

För att lösa kuben använder vi som sagt algoritmer. Algoritmer kan liknas vid ett recept man följer för att nå ett visst mål, t.ex. en äppelpaj. Ett exempel på en Rubiks kub-algoritm är FRUR’U’F’.

Vad betyder då detta? Jo, varje bokstav står för en nittiograders vridning av en sida. Till exempel betyder R “vrid det högra lagret nittiograder”. En vridning sker på samma sätt som man skruvar i en skruv sett från lagrets utsida. Man betecknar en vridning “bakåt” med tecknet för en mattematisk invers (‘), dvs. R’.

Vi kan beskriva alla möjliga vridningar av kuben med följande bokstäver: F (front), B (back), L (left), R (right), U (up) och D (down) samt dess inverser.

En F vridning:
20121002-134605.jpg

En B vridning:
20121002-134635.jpg

En L vridning:
20121002-134703.jpg

En R vridning:
20121002-134721.jpg

En U vridning:
20121002-134744.jpg

En D vridning:
20121002-134803.jpg

Man kan även förkorta två efterföljande, likadana vridningar från t.ex UU till U2. Det blir inte kortare men det blir tydligare!

I nästa och sista delen går jag igenom de algoritmer som finns för att lösa Rubiks kub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>